معرفی گیت جدید Fastlane Glassgate 155

شرکت Smarter Security گیتی با نام Fastlane Glassgate 155 به بازار عرضه کرده است که هرگونه تبانی برای ورود غیرمجاز پهلو به پهلو را تشخیص می‌دهد.

با توجه به اینکه در بسیاری از مکان‌ها عرض بسیاری از گیت‌ها به جهت تردد ویلچر کم‌توانان جسمی کمی پهن‌تر در نظر گرفته می‌شود، گاها دیده می شود دو نفر با یک کارت تردد مجاز، پهلو به پهلو و یا پشت سرهم از گیت عبور می‌کنند.

این مسئله در مکان‌هایی با درجه امنیتی بالا بسیار حساس و مسئله‌ساز است زیرا گیت‌های موجود قابلیت تشخیص این عبور غیرمجاز را ندارند. اما این محصول جدید با الگوریتم هوشمندی که در هر ثانیه هزاران پردازش انجام می‌دهد، به راحتی عبور دو نفر همزمان با یک کارت را تشخیص داده و اعلام می‌کند. پهنای این گیت تا ۴۷ اینچ قابل افزایش است. همچنین امکان عبور دو طرفه در آن نیز وجود دارد.

دیدگاه ها