عملکرد سامانه حضور و غیاب

سامانه حضور و غیاب شامل یک سری سخت افزار و نرم افزار است که می توانند به صورت هماهنگ با هم کار کنند و از این طریق بستری مناسب برای کنترل تردد، حضور و غیاب، میزان دستمزد و … را فراهم کنند. سامانه هایی که برای حضور و غیاب و کنترل تردد به کار می روند امروزه به کمک نرم افزار و تکنولوژی های متعدد بهینه شده اند و احتمال خطا یا آسیب به آن ها بسیار کم شده است.

از این رو می توان گفت تقریباً تمامی ادارات و کارخانجات و هر شرکتی که تعداد کارمند زیادی دارند از این سامانه بهره می برند.

کاربرد سامانه حضور و غیاب یا Attendance system

همانطورکه از نام این سامانه پیداست، از این تکنولوژی برای بهبود عملکرد حضور و غیاب و کنترل تردد کارمندان و کارگران استفاده می شود. از این رو می توان آن را در هر شرکت یا اداره ای مورد استفاده قرار داد.

با توجه به این که نحوه محاسبه دستمزد یا حقوق کارگران و کارمندان بر اساس ساعات کاری آن ها تعیین می شود، استفاده از سامانه حضور و غیاب به بهتر شدن عملکرد این بخش منجر می شود و از تنش های احتمالی جلوگیری می کند.

دیدگاه ها