20190112_135318-compressor

اجرای پروژه سیستم کنترل تردد

پروژه پشتیبانی کامل سیستم های کنترل تردد و حضور و غیاب مجموعه شامل ۱۵ دستگاه – پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

20190107_1020451

پروژه شبکه و سرور دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان

توسعه و پشتیبانی زیرساخت شبکه دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان

DSC07785

پروژه دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان

اجرای سیستم حفاظت تصویری تحت شبکه آزمایشگاه مرکزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران