بایگانی برای: سیستم نظارت تصویری

(96183) 20170213_144640

اجرای پروژه کارخانه شیر دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان

اجرای پروژه نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویر کارخانه شیر پردیس ابوریحان دانشگاه تهران – بهمن ۱۳۹۵  

(79193) 20170118_112230

پروژه نصب پایه دوربین – پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

اجرای پروژه نصب پایه دوربین اسپیددام خوایگاه دختران و باغ هوشمند پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

photo5836917962253119832

پروژه دفتر ثبت اسناد و املاک چیتگر تهران

پروژه زیر ساخت و نرم افزار شبکه دفتر ثبت اسناد و املاک – چیتگر، تهران

DSC07785

پروژه دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان

اجرای سیستم حفاظت تصویری تحت شبکه آزمایشگاه مرکزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران