دانشگاه پیام نور (واحد پاکدشت)

پروژه ها

پروژه توسعه زیر ساخت شبکه، نظارت تصویری تحت شبکه و نصب آنتن رادیویی