کابل کشی فیبرنوری دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان

پروژه ها

اجرای بیش از ۳۰۰۰ متر کابل کشی فیبر نوری و شبکه به همراه پشتیبانی کامل از آن در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در پردیس ابوریحان دانشگاه تهران