پروژه

قالب اینستاگرام

پروژه فیبرنوری

پروژه فیبرنوری دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان

1

بخشداری قلعه نو

اجرای پروژه نظارت تصویری و زیرساخت شبکه بخشداری قلعه نو

20210310_093738

پروژه فیبرنوری دانشگاه تهران

اجرای پروژه فیبرنوری و ارتباطات در پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

قالب اینستاگرام

سیستم کنترل تردد هوشمند

اجرای پروژه سیستم کنترل هوشمند جاده ای

20210218_091812

پروژه دانشگاه پیام نور – مرکز پاکدشت

پروژه زیر ساخت شبکه، سیستم نظارت تصویری و آنتن رادیویی دانشگاه پیام نور سال ۹۹

123144553_1297403403956726_6598144711103029894_n

پروژه زیرساخت شبکه آزمایشگاه

پروژه زیر ساخت شبکه آزمایشگاه، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

photo_2020-09-29_18-02-20

اجرای پروژه توسعه زیر ساخت شبکه و فیبرنوری

اجرای پروژه جابه‌جایی و توسعه زیر ساخت شبکه و فیبرنوری جهاد دانشگاهی تهران

119653437_1007304006349905_617623470037611548_n

پشتیبانی و توسعه سیستم نظارت تصویری

پشتیبانی و توسعه سیستم نظارت تصویری دانشگاه تهران-پردیس ابوریحان

119339540_3155368527865065_279744700924727601_n

اجرای پروژه زیرساخت شبکه در ساختمان اداری در حال ساخت

پروژه کابل کشی شبکه و انجام پسیو و اکتیو شبکه در پردیس ابوریحان دانشگاه تهران