بایگانی برای: الکترونیک

1

بخشداری قلعه نو

اجرای پروژه نظارت تصویری و زیرساخت شبکه بخشداری قلعه نو

قالب اینستاگرام

سیستم کنترل تردد هوشمند

اجرای پروژه سیستم کنترل هوشمند جاده ای

قالب ایستاگرام پفاو1

اجرای سیستم اعلام سرقت شهرستان دماوند

اجرای سیستم اعلام سرقت باغ – شهر آبسرد شهرستان دماوند

94008470_250578809411113_735167897750714404_n1

نصب و اجرای برج نور

اجرای پروژه سیم کشی و نصب برج نور