بایگانی برای: سیستم نظارت تصویری

DSC07785

پروژه دانشگاه تهران – پردیس ابوریحان

اجرای سیستم حفاظت تصویری تحت شبکه آزمایشگاه مرکزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران