امروزه از سیستم های اعلام حریق به طور گسترده در ساختمان ها و اماکن مسکونی و صنعتی استفاده می شود تا خسارتهای ناشی از حریق را به حداقل رسانده و به ساکنین ساختمان در مواقع بروز حریق اخطار لازم را بدهند تا حدالامکان از تلفات جانی جلوگیری شود. برای تشخیص حریق از اثرات سه گانه آن یعنی دود، حرارت و شعله، از انواع دتکتور دودی، دتکتور حرارتی، دتکتور شعله و … استفاده می شود.

شرکت پیشگامان فرا افزار ویرا، آمادگی دارد بر اساس ضوابط و استانداردهای ملی، سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر را در برندهای مختلف، طراحی، نصب و پشتیبانی نماید.

کاربرد سیستم


Warning: Illegal string offset 'type' in /home/pfavir/domains/pfav.ir/public_html/wp-content/themes/glb/tmpl/shortcodes/iconlist.php on line ۴۳

Warning: Illegal string offset 'icon_fontawesome' in /home/pfavir/domains/pfav.ir/public_html/wp-content/themes/glb/tmpl/shortcodes/iconlist.php on line ۴۴

Warning: Illegal string offset 'type' in /home/pfavir/domains/pfav.ir/public_html/wp-content/themes/glb/tmpl/shortcodes/iconlist.php on line ۴۳

Warning: Illegal string offset 'icon_fontawesome' in /home/pfavir/domains/pfav.ir/public_html/wp-content/themes/glb/tmpl/shortcodes/iconlist.php on line ۴۴

Warning: Illegal string offset 'type' in /home/pfavir/domains/pfav.ir/public_html/wp-content/themes/glb/tmpl/shortcodes/iconlist.php on line ۴۳

Warning: Illegal string offset 'icon_fontawesome' in /home/pfavir/domains/pfav.ir/public_html/wp-content/themes/glb/tmpl/shortcodes/iconlist.php on line ۴۴

Warning: Illegal string offset 'type' in /home/pfavir/domains/pfav.ir/public_html/wp-content/themes/glb/tmpl/shortcodes/iconlist.php on line ۴۳

Warning: Illegal string offset 'icon_fontawesome' in /home/pfavir/domains/pfav.ir/public_html/wp-content/themes/glb/tmpl/shortcodes/iconlist.php on line ۴۴

Warning: Illegal string offset 'type' in /home/pfavir/domains/pfav.ir/public_html/wp-content/themes/glb/tmpl/shortcodes/iconlist.php on line ۴۳

Warning: Illegal string offset 'icon_fontawesome' in /home/pfavir/domains/pfav.ir/public_html/wp-content/themes/glb/tmpl/shortcodes/iconlist.php on line ۴۴
  • شناسایی دقیق محل وقوع آتش
  • سرعت در اعلام هشدار آتش
  • ارسال هشدار با آتش نشانی
  • اتصال به سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
  • تشخیص خطا در هر قطعه